Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

A Hazai Market Online áruházában (hazaimarket.hu) elektronikus úton megrendelést leadó Vásárlók részére

 Tartalom:

 • Általános rendelkezések
 • Szerződő felek azonosítása
 • Árak és termékinformáció
 • Hazai Market felelősségvállalása
 • Megrendelő felelősségvállalása
 • A szerződés hatálya
 • Vásárlástól való elállás
 • Szavatosság
 • Panaszkezelés rendje

1. Általános rendelkezések

A Hazai Market Online áruház (továbbiakban webshop) Hazai Market Kft (székhely: 2700 Cegléd Borona utca 15/2.; adószám: 25757383-2-13) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Hazai Market által forgalmazott élelmiszereket, vegyi áru termékeket és egyéb az élelmiszer boltjában forgalmazott termékeket  kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt rendelésleadással a jelen dokumentumban feltételei szerint vásárlási szerződés jön létre a Hazai Market és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződést Hazai Market írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet az automatikusan generált rendelésszámon iktat, és ezt a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárolja. Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor  (rendelés visszaigazolása) fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Hazai Market a webáruház működtetéséhez, a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik és ezek fenntartásáról folyamatosan gondoskodik.

A Hazai Market online áruházában kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak

A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés Hazai Market Kft (székhely:  2700 Cegléd Borona utca 15/2. adószám: 25757383-2-13), mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. Hazai Market Kft csak a hazaimarket.hu oldalon, az internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, mely adatok minden egyes rendelés leadásánál módosíthatóak. A Hazai Market a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Hazai Market, ha felmerül a gyanúja, hogy hibás vagy hamis adatokkal történt a regisztráció, jogosult azt törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

A Hazai Market webáruházában, a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső (bruttó) fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek. A termékek árát terhelheti még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg (üveg, rekesz).

Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák és Forintban értendők, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási, átvételi és az esetleges készpénz kezelési költségeket. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a „Szállítási és Fizetési módok” leírásban is megtalálható.

A mérést igénylő termékek ára a rendeléskor csak tájékoztató jellegű, a kiválasztott mennyiségre vonatkoznak. Ezen termékek esetében az összekészítés során, a pontos mérlegeléskor keletkezett súly információk alapján kerül véglegesítésre a fizetendő ár. A számlán feltüntetett végösszeg ezért minimálisan (a pár dkg-os súlykülönbség miatt) eltérhet a rendeléskor leadott végösszegtől. Természetesen kollégáink mindent megtesznek, hogy a lehető legkisebb súly eltéréssel készítsék össze a megrendelést.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság okán a termékeknél vagy az áraknál nagy mértékű eltérés tapasztalható (pl.: nincs ár, 0 Ft szerepel, atb…), fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Olyan ajánlat esetén, amikor a kedvezmény több termék megvásárlása esetén érvényes (beleértve az ajándék terméket is), a Vásárlónak az ajánlat teljesüléséhez szükséges termékeket és mennyiséget a kosárba kell helyeznie. Az ajánlat feltételei a termékek adatlapján érhetőek el.

A webáruházban a termékek adatlapján minden a termékkel kapcsolatos tudnivaló, információ, biztonsági és fogyasztást segítő tájékoztató megtalálható. A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termékek csomagolása is tartalmazza ezen tájékoztatásokat. Megrendelő érdeke, hogy a termék átvételét követően az említett tájékoztatást alaposan elolvassa és megismerje, és az ezekben foglaltakat betartsa.

A zöldség-gyümölcs és friss tőkehús termékek esetében a származási országa valamint osztályba sorolása a termék címkéjén kerül feltüntetésre. Ezen termékcsoportok esetében Hazai Market fenntartja a jogot, hogy a kiszállított termék az adatlapon feltüntetett tájékoztató információktól eltérő tulajdonságú legyen, de csakis a frissebb áru és a tökéletes minőség érdekében. Megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni.

A Spar Partner üzletünkre vonatkozó akciós szórólap a Hazai Market által üzemeltetett webáruházban nem érvényes! Ennek ellenére lehetőséget biztosítunk egyes szórólapban szereplő akciós termékek megvásárlására.

Amennyiben a rendelés bármilyen okból a Megrendelő kérésére módosításra, összevonásra kerül, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes árak vonatkoznak.

4. Hazai Market felelősségvállalása

A webáruház láblécében az információk menüpont alatt megtalálhatók a működéssel, a rendeléssel és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók, szabályok. Hazai Market vállalja, hogy ezen tájékoztatókban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft a hazaimarket.hu oldalon végzett tevékenységért és fellelhető tartalomért felelősséggel nem tartozik!

5. Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő kijelenti, hogy a webáruház láblécében található, a működéssel, a rendeléssel és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók, szabályok tartalmát megismerte és elfogadja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Továbbá vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményt/küldeményeket átveszi és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti Hazai Market számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A Hazai Market rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, mely a jóváhagyást követő oldalon, illetve Megrendelő által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben is megtekinthető. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés tekinthető érvényesnek.

A megrendelés visszaigazolását Hazai Market a megrendelés leadását követően azonnal, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben Hazai Market a megrendelést 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy a Megrendelő a vásárlási szerződés alól mentesül.

7. Vásárlástól való elállás

Az e pontban foglaltak a Fogyasztókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Ügyfélszolgálatunk alábbi elérhetőségeinek igénybevételével a Szolgáltató részére:

E-mail cím: webshop@hazaimarket.hu

Telefonszám: +36/20/256-4707

Cím: 2700 Cegléd Borona utca 15/2

 

Az elállási nyilatkozat formátumát a fogyasztó határozhatja meg, de segítségként az alábbi linken letölthető az általunk készített minta

Elállási nyilatkozat

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Hazai Market továbbiakban Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó, elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a termék átvétele után tapasztalt bármilyen minőségbeli probléma esetén forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, mert minden olyan esetben, amikor a Vásárló felelőssége egyértelműen kizárható, saját költségünkön gondoskodunk a hibás vagy használhatatlan (pl. romlott) áruk cseréjéről.

Elállási nyilatkozat

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Fogyasztóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
  1. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
  2. az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
   • a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
   • a szerződésszegés súlyát,
   • a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
  3. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
   • a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
   • a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
   • a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8.2. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

a)         nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

b)         vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)         a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)         a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)         a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.3. Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.

9. Panaszkezelés rendje

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Ügyfélszolgálat

E-mail cím: webshop@hazaimarket.hu

Telefonszám: +36/20/256-4707

Személyes ügyintézés: 2700 Cegléd Összekötő út 30/B (Spar partner üzlet)

Panaszkezelés:

Hétköznap: 08:00 - 16:00

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Felügyeleti szerveink és jogorvoslati lehetőségek:

Pest Megyei Kormányhivatal Cegléd Járási Hivatal Hatósági osztály, I fokú Fogyasztóvédelmi Hatóság

2700 Cegléd Kossuth tér 1.

Telefon: 06/53/511-490

E-mail: cegled.hatosag@pest.gov.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1119  Budapest Etele út 59-61. II.em. 240.

Telefon: 06/1/269-0703

Levelezési cím: 1364 Budapest Pf.: 81.

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

www.panaszrendezes.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

www.naih.hu

 

Pest Megyei Kormányhivatal Cegléd Járási Hivatala - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály

2700 Cegléd Kossuth Ferenc utca 1.

Telefon: 06/53/311-929

 

Pest Megyei Kormányhivatal Cegléd Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Telefon: 06/53/311-153

 

Cegléd Város Jegyzője

2700 Cegléd Kossuth tér 1.

Telefon: 06/53/511-400

 

Online vitarendezési platform:

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely http://ec.europa.eu/odr/ oldalon érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (webshop@hazaimarket.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

 

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2020. Június 16.