Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Húsvéti nyereményjáték részletek

Húsvéti nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

 

Fontos: A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz!

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Hazai Market Kft. (2700 Cegléd, Borona utca 15/2a.) által létrehozott hivatalos üzleti Facebook oldalon (https://www.facebook.com/sparwebaruhazcegled) közzétett Nyereményjátékra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A Játékok szervezője kizárólag a Hazai Market Kft, mint szervező!

A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.      A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

-        a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem köteles értesíteni a Játékost.

 

2.      A Játék leírása

Vásárlás ösztönző Húsvéti nyereményjáték.

Vásárolj minimum 2 alkalommal, 20.000 Ft-ot meghaladó értékben és nyerd meg alábbi nyereményeink egyikét:

     1db 21.000Ft értékű ajándékkosár

     3db 14.000Ft értékű ajándékkosár

     5db 7.000Ft értékű ajándékkosár

 

3.      A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2023.04.01. 0:00 - 2023.04.30. 23:59

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játékban pontosan meghatározott határidőig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után beérkezett rendelések nem vesznek részt a játékban

 

4.      Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A feltételek teljesítése esetén a részvételre jelentkezés automatikusan megtörténik, külön jelentkezést nem igényel!

A Játék részvételi feltételei:

-        a Játék során a Játékos minimum 2 alkalommal, 20.000 Ft-ot meghaladó értékben rendelést ad le hazaimarket.hu Spar Partner élelmiszer webáruházunkban, és a rendelt termékeket a kiszállításkor átveszi

-        a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása (regisztráció során megtörténik)

-        az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása (regisztráció során megtörténik), valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

-        egy Játékos legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban, abban az esetben is, ha a megadott feltételeket többször is teljesítette (pl. 3 alkalomnál rendelt 20.000Ft-ot meghaladó értékben)

A Játékhoz történő csatlakozása automatikus a fenti feltételek teljesülése esetén a Játék teljes időtartama alatt, annak időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- a Lebonyolító megkeresésére 1 héten belül nem válaszol;

- nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

- a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

5.      Nyeremény
A Játék nyereményei:

     1db 21.000Ft értékű ajándékkosár

     3db 14.000Ft értékű ajándékkosár

     5db 7.000Ft értékű ajándékkosár

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

A nyeremény másra átruházható, pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

6.      Sorsolás

A sorsolás 2023.05.08.-án történik. Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson.

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő online platformon ( websorsolas.hu ) történik jegyzőkönyv készítése mellet.

 

7.      Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyerteseket a Szervező a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/sparwebaruhazcegled) a sorsolás napján egy üzenőfali bejegyzésben teszi közzé és személyesen e-mailben is értesíti.

A nyeremények kézbesítését a webáruházban megadott (rendeléseknél használt) kiszállítási címre fogjuk kiszállítani, átadni. Az átadásról egy átadási jegyzőkönyv készül.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

 

8.      Adatkezelés: https://hazaimarket.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-44